top of page

מערכי מסועים

המסועים הם העורקים המניעים את התהליך במרכזי הפצה, מרכזים לוגיסטים וכמעט בכל מקום בו נדרשת תנועה של פריטים. סוגי המסועים הם רבים ומגוונים. ניתן לחלק את המסועים למספר קבוצות:

סוג המסוע – מסוע סרט, מסוע גלילים, מסוע רצועות, מסוע שרשרת, מסוע  סרט פלסטי (Slat) ועוד

סוג הפריטים העוברים על המסוע – משטחים, קופסאות, ארגזים, מוצרים בודדים וכו'

כיוון המסוע – חד כיווני או דו-כיווני

עקרון פעולה – מסוע פשוט, מסוע צובר, מסוע Zero pressure.

 

  • מסוע פשוט – פריטים נכנסים בצד אחד ויוצאים בצד שני.

  • מסוע צובר – מסוע היכול לצופף ולהצמיד את הפריטים שעוברים בו.

  • מסוע Zero pressure- מסוע המחולק לקטעים נפרדים הן בהנעה והן בפיקוד דבר המאפשר ניצול מקסימאלי של המסוע.

 

לחברת ביוון בע"מ מגוון פתרונות רחב בתחום המסועים.

החברה הקימה בארץ עשרות מערכות מסועים מכל הסוגים המצויינים לעיל. חברת ביוון בע"מ גם מייצרת מגוון מסועים בארץ וגם משתמשת בחלקי מסועים של מיטב היצרנים בעולם.

bottom of page