top of page

מעליות

לפעמים ישנו צורך להעביר פריטים בין מפלסים או קומות. ישנו מגוון רחב של מעליות. ישנן מעליות עבור פריטים בודדים, עבור קופסאות, ארגזים, משטחים, עגלות וכלובי הפצה. ישנן מעליות רציפות שהן למעשה מסוע אנכי, ישנן מעליות שיכולות לשלב בין הפריטים אותן הן נושאות (לדוגמה גם משטחים וגם כלובי הפצה).

 

לחברת ביוון בע"מ מגוון מעליות רחב.

החברה הקימה בארץ מעליות מכל הסוגים המצויינים לעיל, מעליות רציפות, מעליות עבור קרטונים, ארגזי פלסטיק, משטחים וכלובי הפצה. חברת ביוון גם מייצרת מעליות בארץ וגם משתמשת במגוון מעליות של מיטב היצרנים בעולם.

bottom of page